Fundusze hedgingowe

Fundusze hedgingowe to fundusze zabezpieczające. W praktyce chodzi o wykorzystywanie kontraktów terminowych na różne aktywa (indeksy, surowce, towary). Dzięki temu fundusze hedgingowe mogą zarabiać nawet na spadkach indeksów.
Ważną cechą tych funduszy jest ich automatyzacja. Decyzje o kupnie lub sprzedaży kontraktów podejmują komputery, a właściwie systemy opracowane przez zarządzających. Opierają się one na analizie technicznej, gdy z niej wynika system kupna, system składa takie zlecenie. Czynnik ludzki ma tu minimalne znaczenie.
W teorii strategia tych funduszy jest idealna: zyskujesz, gdy indeksy rosną i wtedy gdy tracą. W praktyce jednak do dobrych wyników potrzebny jest wyraźny, długi trend indeksów (może być wzrostowy lub spadkowy). Systemy transakcyjne muszą dostać wyraźne sygnały, które będą potwierdzone przez ich kolejne odczyty.